Schulmanager
Bild1310
Bild1309
Bild1308
Bild1738
Bild1307
Bild1301
Bild1302

ak_1983_10a

Klasse 10a, Klassenlehrer: Peter Meier

ak_1983_10b

Klasse 10b, Klassenlehrer: Hans Flüge

ak_1983_10c

Klasse 10c, Klassenlehrer: Arthur Schöntag

ak_1983_10d

Klasse 10d, Klassenlehrer: Herbert Wiedenmann

ak_1983_10e

Klasse 10e, Klassenlehrerin: Frau Case

ak_1983_10f

Klasse 10f, Klassenlehrer: Jochen Klingenmeier

Top